Vandaag geopend van 08.00 tot 13.00 | 14.00 tot 18.00

Openingtijden

 • Maandag 08.00 tot 13.00 | 14.00 tot 18.00
 • Dinsdag 08.00 tot 13.00 | 14.00 tot 18.00
 • Woensdag 08.00 tot 13.00 | 14.00 tot 18.00
 • Donderdag 08.00 tot 13.00 | 14.00 tot 18.00
 • Vrijdag 08.00 tot 13.00 | 14.00 tot 21.00
 • Zaterdag 08.00 tot 16.00
 • Zondag Gesloten
×

Winkelmand

De winkelmand is nog leeg. Voeg eerst artikelen toe aan je winkelmand.

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1
Deze website is onderdeel van AUDAX Inkooppartners B.V..
Correspondentie adres: Herikerbergweg 98, 1101 CM  Amsterdam

Telefoonnummer:            088 - 133 84 34
Bereikbaarheid:              Klantenservice Audax: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

KvK-nummer:                 30119414

Btw-identificatienummer:  NL8506.16.906.B01

Artikel 2
De prijzen in onze aanbiedingen gelden tot de aangegeven datum, behalve indien aanpassing op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen.

Artikel 3
Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt. Levering geschiedt normaal binnen 2 weken, doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 4
Als een artikel niet voorradig is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het artikel wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.

Artikel 5
Een aantal van de artikelen wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 6 
Wanneer artikelen door redenen buiten onze wil niet geleverd kunnen worden, leveren wij in bepaalde gevallen vervangende artikelen met dezelfde of betere eigenschappen tegen dezelfde of een lagere prijs. Dit zal niet plaatsvinden voor door u bestelde boeken, e-books, luisterboekendownloads, dvd’s, CD’s of software.

Artikel 7 
U beschikt over een zichttermijn van 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling betreffende boeken. Wenst u van de zichttermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking aan ons terug te sturen: Antwoordnummer 101, 5000 GJ Gilze. Voor audio- en video-opnames waarvan u de verzegeling verbroken heeft en in alle gevallen van e-books en luisterboeken (downloadlink en bestand), beschikt u niet over een zichttermijn. Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de artikelen telefonisch of per e-mail ingediend te worden. Lees meer hoe te werk te gaan bij "Hoe werkt bestellen bij ons".

Artikel 8
De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.

Artikel 9
Voor iedere bestelling worden kosten voor handling, verpakking en verzending in rekening gebracht. Dit wordt aangegeven tijdens het bestelproces. Bij deelleveringen worden deze kosten slechts éénmaal in rekening gebracht, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Het vervoer geschiedt voor ons risico. Voor e-books en luisterboekendownloads is dit artikel niet van toepassing.

Artikel 10
We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.

Artikel 11

 •  Goederen welke op adres afgeleverd worden (inclusief e-books en luisterboekendownloads) dienen direct betaald te worden.
 •  Goederen die in de winkel kunnen worden afgehaald; worden afgerekend in de winkel.
 •  AUDAX/RDC INKOOPPARTNERS B.V. kan een klant in de gelegenheid stellen om geleverde goederen, die een door AUDAX/RDC INKOOPPARTNERS B.V. te bepalen bedrag te boven gaan, in termijnen te betalen. Deze termijnen worden schriftelijk door AUDAX/RDC INKOOPPARTNERS B.V. opgegeven.
 •  Indien RDC INKOOPPARTNERS B.V., na het verstrijken van de betalingstermijn, de klant aanmaant tot betalen, wordt de vordering verhoogd met een bedrag aan administratiekosten.
 •  AUDAX/RDC INKOOPPARTNERS B.V. heeft het recht om na sommatie over haar vordering de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen.
 •  Indien AUDAX/RDC INKOOPPARTNERS B.V. haar vordering aan derden ter incasso overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de klant zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de vordering van AUDAX/RDC INKOOPPARTNERS B.V. met een minimum van € 35,-.
 •  De na sommatie door het lid verrichte betalingen worden achtereenvolgens in mindering gebracht op de verschuldigde rente, kosten en hoofdsom.

Artikel 12
Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.

Artikel 13
Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Wij kunnen daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 14
Uw gegevens worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijv. verwerking van bestellingen, alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen of die van zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen of heeft u bezwaar tegen verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.

Artikel 15
Op de overeenkomsten tussen AUDAX / RDC INKOOPPARTNERS B.V. en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.